About Interactive Nordic

Interactive Nordic jobbar enbart med spelutvecklingsindustrin. Våra klienter är från alla nordiska länderna. Våra två huvudsakliga arbetsområden är rekrytering och konsultjobb.

Våra rekryteringstjänster

Genom vår internationella databas har vi både stora mängder av kandidater och klienter.

Vad vi gör:

 • Vi jobbar med klienter i varierade storlekar.
 • Vi hjälper klienter att hitta personal
 • Vi hjälper kandidater att hitta deras drömjobb.
 • Vi hjälper allmänheten att myndigheter att få en bättre bild av spelutvecklarindustrin samt vilka spelutbildningar som är bra
 • Vi söker efter talanger som passar till spelutveckling.
 • Vi hjälper dem som söker jobb inom industrin att söka rätt.

Interactive Nordic

 • Interactive Nordic matchar noggrant kandidatens kompetens, kunskap och färdigheter med klientens behov på ett professionellt och objektivt sätt.
 • Interactive Nordic håller noga på sekretess när det gäller klienten och dess omständigheter.
 • Interactive Nordic rekryterar aldrig aktivt bland personal i konkurrerande företag eller hos någon annan av Interactive Nordics klienter.
 • Interactive Noridc respekterar individen och hans eller hennes behov av att behålla integriteten under anställnings- och rekryteringsprocessen.

Konsulttjänster

 • Vi hjälper allmänheten i att få kunskap om spelutveckling och dess industri.
 • Vi hjälper myndigheter att höja sin kompetens när det gäller spelutvecklarna och dess behov.
 • Vi stöttar spelutvecklarutbildningar att utveckla bra kontakter med industrin.