Partners

Interactive Nordic har ett nära samarbete med spelutvcklarindustrin och dess branschorganisation, Spelplan-ASGD. Vi samarbetar med Interactive Selection och delar på samma databas som innehåller både klieter och kandidater som ger oss en möjlighet att jobba globalt.

Press

Interactive Noridc är ett företag som bedriver konsultverksamhet i och utanför spelindustrin men med ett mål att öka kunskapen om dataspelsutveckling i och utanför Norden. Den huvudsakliga konsultarbetet har än så länge handlat om att stötta spelutbildningar och höja kompetensen bland Sveriges arbetsförmedlare. Den andra delen av Interactive Nordic är rekryteringsverksamheten. Vi rekryterar enbart för företag som skapar tv och dataspel som underhållning.

För mer information kontakta info [{@}] interactivenordic.com
Ersätt [{@}] med ett @